Mediaste

Mediaste Oy:n toimitusehdot 

Ellei kirjallisesti ole toisin sovittu ja silloinkin niiltä osin mitä ei ole erikseen sovittu, seuraavat toimitusehdot koskevat kaikkia Mediaste Oy:lta varattuja kuvauksia ja palveluja, riippumatta varaustavasta. 

1. Tilaus 

Tilatessaan palvelun Mediaste Oy:ltä Asiakas hyväksyy asiakastietojen käsittelyn lain määräämällä tavalla ja Mediaste Oy:n ilmoittaman Tietosuoja- ja rekisteriselosteen mukaisesti (https://www.mediaste.fi/tietosuojaseloste/). Mikäli Asiakas luovuttaa tilauksen yhteydessä kolmannen osapuolen, esim. Myyjän, tietoja, Asiakas vastaa sitä että Myyjä on tietoinen henkilötietojen käsittelystä Mediaste Oy:n tietosuojaselosteen mukaisesti. 

Jotta tilaus olisi pätevä, Asiakkaan tulee ilmoittaa Mediaste Oy:lle kuvauskohteen tarkka osoite, kohteen hinnaston mukainen asunnon koko, tilatut palvelut sekä lisäpalvelut ja miten kuvaaja pääsee ajallaan kohteeseen toteuttamaan kuvausta, eli tieto oven avaamisesta. Mikäli paikalla on avaamassa ovea muu kuin tilauksen tekijä, myös oven avaajan yhteystiedot tulee ilmoittaa tilauksen yhteydessä. Asiakas on myös ensimmäisen tilauksensa yhteydessä velvollinen ilmoittamaan yhteystietonsa sekä oletuslaskutusosoite. Asiakas on velvollinen myös jatkossa ilmoittamaan kunkin tilauksen yhteydessä laskutusosoite, mikäli se poikkeaa tavanomaisesta. 

Kuvaukset toteutetaan pääsääntöisesti arkisin klo 9-19, kuvaajan saatavuudesta ripupuen. Muut ajat riippuvat kuvaajan saatavuudesta ja saattavat sisältää lisämaksuja. 

2. Palvelun hinta 

Palvelun hinta määräytyy tilaushetkellä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Hinta koostuu varsinaisesta kuvauksesta sekä mahdollisista lisäpalveluista ja lisämaksuista hinnaston mukaisesti. 

Mahdollinen kilometrikorvaus määräytyy hinnaston mukaisesti. Kilometriraja lasketaan kyseisen palvelualueen keskustasta, jonne tilaus on tehty. Jos matka sisältää hidastuksia, kuten lautta- tai venematkoja, asiakkaan tulee ilmoittaa näistä etukäteen, jotta kuvaajalle varataan riittävästi aikaa matkaan ja kuvauksen suorittamiseen. Käytetystä lisäajasta veloitetaan hinnaston mukainen lisämaksu. 

3. Kuvauksen valmistelu ja kuvaus 

Varausvahvistuksen yhteydessä Mediaste Oy lähettää tiedot asunnon valmisteluohjeisiin ja asunto on valmisteltava kuvausvalmiiksi ennen kuvaajan saapumista. 3D-kuvauksessa kuvaajan tulisi saada olla kuvattavassa tilassa yksin kuvauksen onnistumisen varmistamiseksi, sillä kesken kuvauksen valaistusta tai ovien ja tavaroiden asentoa ei saa muuttaa. Valokuvaaja voi ehdottaa muutoksia tai parannuksia asunnon kuvauskuntoon, mutta olettaa asunnon olevan myyjän haluamassa kuvauskunnossa. Jos kuvaajan mielestä asunto ei ole kuvauskunnossa, hän pyrkii ottamaan välittäjään tai asunnon myyjään yhteyttä ja kysymään jatketaanko kuvausta. Jos kuvaaja ei saa häntä kiinni, hän päättää itsenäisesti jatkaako kuvausta kuvausajan puitteissa vai keskeyttääkö kuvauksen. Jos kuvaaja päättää jatkaa, asiakas ymmärtää että kuvien laatuun vaikuttaa merkittävästi asunnon sen hetkinen kuvauskunto. Jos kuvaaja päättää, että asuntoa ei voida kuvata asunnon heikon kuvauskunnon vuoksi, asiakkaalta veloitetaan paikanpäälllä perutun kuvauksen maksu. Valokuvaajalla on oikeus perua kuvaus paikanpäällä myös jos kokee kuvauksen vaaralliseksi tai uhkaavaksi paikalla olevien henkilöiden tai eläinten taholta. Tällöin veloitetaan kuitenkin kuvauksesta paikanpäällä perutun kuvauksen maksu. 

4. Asiakkaan odotukset ja toiveet 

Mediaste Oy pyrkii täyttämään asiakkaan erityistoiveita kohtuuden rajoissa. Osa erityistoiveista voi olla erillishintaisia lisäpalveluita. 

Kuvaustyyli. Kuvaaja kuvaa asunnon oletusarvoisesti oman näkemyksensä mukaisella tavalla. Mikäli asiakkaalle on erityistoiveita kuvista, hän voi niitä esittää otettavaksi asunnosta kuvausajan puitteissa. Erityistoiveet tulee esittää tilauksen yhteydessä, jotta Mediaste Oy voi arvioida edellyttääkö erityistoiveiden toteuttaminen lisäajan varaamista kuvaajalle. Mikäli asiakkaalla on oma erityinen kuvauskonsepti, mikä käytännössä edellyttää lisäajan varaamista kuvaukselle, tulee asiakkaan varata riittävä lisäaika kuvaukselle, tai sopia erikseen Mediaste Oy:n kanssa kuvauksiin käytettävästä kuvauskokonaisuudesta. 

Kuvankäsittelytyyli. Kuvankäsittelijä käsittelee kuvat oletusarvoisesti oman näkemyksensä mukaisella tavalla. Jos asiakkaalla on erityisiä toiveita kuvien käsittelytyylistä, nämä toiveet tulee ilmoittaa ennen kuvausta. Kohtuulliset toiveet pyritään toteuttamaan osana normaalia toimitusprosessia ja tieto pysyvistä toiveista tallennetaan jatkotilauksia varten. Toimituksen jälkeen muutoksia kuvien käsittelyyn voidaan toteuttaa vain lisähinnalla, mikäli toimituksessa ei ole tapahtunut selkeää 

takuun piiriin kuuluvaa virhettä. Kuvien ylimääräiset editoinnit tehdään hinnaston mukaisella lisähinnalla. 

5. Tilauksen peruminen 

Asiakas voi perua varauksen ilman kustannuksia edellisenä arkipäivänä klo. 15:00 mennessä. Jos asiakas peruu kuvauksen myöhemmin, tästä veloitetaan hinnaston mukainen peruutusmaksu. Jos asiakas peruu kuvauksen vasta tuntia ennen kuvauksen alkua tai vasta paikanpäällä, maksu on hinnaston mukainen paikanpäällä peruttu kuvaus. Sama pätee myös, jos asiakas peruu vain tietyn varatun lisäpalvelun, tämän lisäpalvelun osalta. 

Jos Mediaste Oy peruu kuvauksen, otamme yhteyttä asiakkaaseen uuden kuvausajan varaamiseksi. 

6. Toimitus ja säilyttäminen 

Valokuvien toimitus tapahtuu aina viimeistään 3 arkivuorokautta kuvauksesta. 

Toimitus katsotaan tapahtuneeksi kun linkki tai valmiit kuvat ovat lähetetty asiakkaalle sähköpostitse. Materiaalin säilytys on toimituksen jälkeen asiakkaan vastuulla. 

Matterport-virtuaaliesittelyiden osalta toimitus tapahtuu kuvien toimituksen yhteydessä. Videoiden osalta toimitus tapahtuu viimeistään yksi arkivuorokausi kuvien toimitusta myöhemmin. 

Jos asiakas pyytää kuvat toimitettavaksi normaalia toimitusaikaa nopeammin, Mediaste Oy pyrkii järjestämään tämän mahdollisuuksien mukaan. Mikäli asiakas haluaa valmiit kuvat jo kuvauspäivän aikana ja järjestely onnistuu kuvaajan, kuvankäsittelijän ja asiakaspalvelun aikataulut huomioiden, kuvauksen hintaan lisätään hinnaston mukainen kiire-maksu. 

Asiakkaalla on 8 päivää aikaa huomauttaa toimituksessa havaituista virheistä. Mikäli asiakas ei tänä aikana huomauta virheitä, toimitus katsotaan asiakkaan hyväksymäksi. 

7. Sääolosuhteiden vaikutus kuvauksiin 

Jos asiakas peruu kuvauksen tai haluaa siirtää kuvauksen sääolosuhteisiin vedoten, tämä tapahtuu normaalien peruutusehtojen mukaisesti. Mediaste Oy ei ole vastuusta sovitun kuvausajan sääolosuhteista, vaan kuvaaja ottaa myös ulkokuvat varatun kuvausajan puitteissa. 

Mikäli äärimmäiset sääolosuhteet estävät ulkokuvien ottamisen kuvaukseen varatun kuvausajan aikana, Mediaste Oy täydentää ulkokuvat valitsemanaan aikana sään salliessa. Pilvinen tai muutoin harmaa sää, tai iltahämärä ei ole este ottaa ulkokuvia. 

Mikäli kohteeseen on varattu ilmakuvaus osana kuvausta ja sääolosuhteet kuten vesi- tai lumisade, pakkanen tai kova tuuli estävät kuvauksen, Mediaste Oy käy täydentämässä ilmakuvat valitsemanaan aikana sään salliessa. Asiakkaan tulee huomioida, että kuvaajan varaustilanteesta ja säästä riippuen täydennykseen saattaa kulua jopa useampi kuukausi, esimerkiksi pitkän yhtäjaksoisen pakkaskauden vuoksi. Mikäli täydennystä ei kyetä toimittamaan 14 vuorokauden kuluessa on asiakkaalla oikeus peruuttaa ilmakuvaustilauksensa ilman kustannuksia. 

8. Lisämaksut lisäaikaa vaativista kohteista 

Jos kuvaus kohteessa edellyttää lisäaikaa erityisten kuvausjärjestelyjen vuoksi tai matka kohteeseen edellyttää tavanomaista enemmän aikaa, taikka matka edellyttää lisämaksuja, asiakkaan tulee ilmoittaa tästä varauksen yhteydessä. Mahdolliset lisämaksut, kuten lauttamaksut saariin, veloitetaan asiakkaalta kuvauksen laskutuksen yhteydessä. Samoin kuvaukseen käytetty tai matkoista aiheutunut lisäaika veloitetaan asiakkaalta hinnaston mukaisesti. 

9. Maksuehdot 

Mediaste Oy laskuttaa kuvaukset pääsääntöisesti kahdesti kuussa oman aikataulunsa mukaisesti. Myös tiheämpi, tai harvempi laskutus on mahdollista. Maksuehto on 14 päivää netto. 

10. Käyttöoikeudet 

Raakakuvien ja valmiiden kuvien ja videoiden osalta tekijänoikeudet ja omistusoikeus kuuluu Mediaste Oy:lle. Mediaste Oy myöntää kuviin ja videoihin asiakkaalle käyttöoikeuden ja oikeuden julkaista asunnon tai kiinteistön markkinointitarkoituksessa, kunnes asunto on myyty tai toimeksianto päättyy. Tämän jälkeen asiakas saa säilyttää ja käyttää kuvia ja videoita lain edellyttämällä tavalla. 

Mediaste Oy myöntää kuvat ja videot niin, että asiakkaan ei tarvitse mainita tekijää julkaisemisen yhteydessä. 

Asiakas voi luovuttaa valokuvat myös asunnon tai kiinteistön myyjälle tämän yksityistä käyttöä varten. 

Matterport virtuaaliesittelyjen osalta asiakkaalle myönnetään rajattu käyttöoikeus Matterportin omien ehtojen mukaisesti. Asiakas saa käyttää ja julkaista virtuaaliesittelyn asunnon tai kiinteistön markkinointitarkoituksessa, kunnes asunto on myyty tai toimeksianto päättyy. Virtuaaliesittelyä säilytetään aktiivisena kunnes asunto on myyty tai yhden vuoden ajan kuvauksesta, sen mukaan kumpi täyttyy ensin. 

11. Luottamuksellisuus 

Asiakas on velvollinen pitämään Mediaste Oy:n valokuvausprosessiin ja hinnoitteluun liittyvät tiedot luottamuksellisina ja pyrittävä estämään tiedon leviäminen kolmansien osapuolien saataville. 

12. Ylivoimaiset esteet 

Mediaste Oy pyrkii aina pitämään kiinni sovituista kuvaus- ja toimitusajoista ja hankkimaan tarvittaessa sijaisia täyttääkseen palvelunsa ehdot. Odottamattomat ja ennalta ehkäisemättömät asiat voivat kuitenkin tilapäisesti estää Mediaste Oy:sta palvelun ehtojen täyttämisen, jolloin Mediaste Oy:lla on oikeus perua kokonaan tai osittain sovitut toimitukset tai pidentää toimitusaikaa ylivoimaisen esteen mukaisesti. Mediaste Oy tiedottaa asiakasta mahdollisimman pian saatuaan tietoonsa kyseinen ylivoimainen este. Asiakkaalla ei ole oikeutta esittää korvausvaatimuksia ylivoimaisesta esteestä johtuvien, myöskään viime hetken, perumisen johdosta. 

13. Vastuuvelvollisuus 

Mediaste Oy ei vastaa toimituksiensa epäsuorasta menettämisestä tai asiakkaan laitteistoista ja järjestelmistä johtuvista ongelmista vastaanottaa toimituksia. 

Meidaste Oy vastaa toimituksiensa teknisestä laadusta. Mediaste Oy ei kuitenkaan vastaa toimitusta koskevista asiakkaan tai loppuasiakkaan näkemyksen ja mieltymysten vastaisista eroavaisuuksista lopputuotteessa, ellei virhe ole selkeä ja asiakas on tuonut toiveensa ja mieltymyksensä näiden ehtojen mukaisesti esille ja toiveet ja mieltymykset ovat kohtuullisia. 

14. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

Kaikki erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli yhteisymmärrykseen ei päästä 30 päivän kuluessa, riidat ja/tai erimielisyydet selvitetään käräjäoikeudessa. 

Varaushetkellä olevat toimitusehdot pätevät kuhunkin tilaukseen.